Okolie

Logo Žilina

Mesto Žilina

Žilina je turisticky významné mesto na severozápadnom Slovensku, v údolí rieky Váh, na križovatke dávnych ciest. Žilina má veľmi bohatú históriu. Najstaršia písomná zmienka o nej je z roku 1208. V nasledujúcich storočiach bola Žilina dôležitým strediskom remeselnej výroby a vzdelávania.

Staré jadro mesta je miestna pamiatková rezervácia renesančné domy na námestí s typickými podlubiami, postavené na pôvodne gotických parcelách, pôvodný gotický kostol sv. Trojice, barokové kostoly s kláštormi rádov františkánov a jezuitov.

Mesto Žilina

Žilina je dôležitým strediskom vzdelávania a kultúry. V meste sídli Žilinská univerzita, Považské múzeum s jedinečnou drotárskou expozíciou, Považská galéria umenia, pôsobí tu Štátny komorný orchester.

Do chotára Žiliny patrí aj zámok Budatín, kaštieľ v Tepličke nad Váhom, Gbeľanoch, v Krasňanoch, v Divinke a v Kunerade. V blízkosti mesta sa nachádzajú hrad Strečno a Lietava a kúpele Rajecké Teplice.